W swojej ofercie posiadamy bogatą ofertę asortymentu

do programu

"Przedszkole w szkole Projekt systemowy 9.1.1" 


Zakres wsparcia
1. W ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej PO KL oprócz wyłanianych w trybie konkursowym projektów umożliwiających
tworzenie nowych bądź wsparcie istniejących przedszkoli lub innych form wychowania
przedszkolnego, przewidziano realizację działania w zakresie modernizacji oddziałów
przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, które realizowane są w trybie
systemowym.
2. Celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa
warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz
dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym
wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również
do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie
szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.
3. Potrzeba podjęcia działań umożliwiających modernizację i podniesienie jakości
funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z pojawiającego
się często problemu niedostosowania warunków lokalowych i organizacyjnych w tych
oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Zwyczajowo z usług świadczonych
przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych korzystały wyłącznie dzieci 5 i 6
letnie, co wynika m. in. z ww. ograniczeń. Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego
powodują, ze z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaczęły korzystać także
dzieci młodsze – 3- i 4-letnie. To z kolei spowodowało, że ośrodki te nie mogły zapewnić
świadczenia właściwej oferty edukacyjnej
4. Działania w powyższym zakresie zgodne są z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty
zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjętych przez Radę Ministrów
18 grudnia 2012 roku, w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w
Polsce. Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2014 r. gminy zostaną
zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września
2016 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania
przedszkolnego. Zakres planowanych modyfikacji zawiera również propozycję
przekształcenia z dniem 1 września 2014 roku oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolnoprzedszkolnych.
Wprowadzenie powyższych zmian będzie wymagało przeprowadzenia
działań, umożliwiających dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do realizacji
nowych zadań, zwłaszcza, że objęcie od września 2014 roku obowiązkiem szkolnym dzieci 6-
letnich spowoduje, iż zwolnią się miejsca przedszkolne, z których będą mogły skorzystać
dzieci młodsze. Wprowadzenie powyższego typu działań do Szczegółowego Opisu
Priorytetów PO KL oraz jego realizacja w trybie systemowym przyczyni się do osiągnięcia
jednego z celów PO KL, jakim jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, a
jednocześnie umożliwi wsparcie działań podejmowanym przez MEN w obszarze edukacji
przedszkolnej.


LP

Zadanie


Kategoria wydatków (do uj ęcia w szczegółowym bud żecie projektu)

Maksymalna wartość kategorii

1

Organizacja placu zabaw

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw, w tym np.:

 

 

 

45.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów

 

- zabawki wielofunkcyjne (zjeżdżalnia, tor przeszkód, ścianka, wieża, kładka linowa, most linowy itp.),

- huśtawki,

- huśtawki - podwójne,

- huśtawki-równoważnie,

- piaskownica,

- sprężynowce,

- karuzele,

- labirynty, itp.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m2).

60.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów

2

Dostosowanie pomieszczeń

 

Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakupi montaż np.:

 

 

 

 

 

5.000,00 PLN na każdy oddział

- umywalek,

- misek ustępowych,

- brodzika,

- nakładek zmniejszających obwód ustępu,

- podestów do toalet i umywalek,

- półek na kubeczki,

- podgrzewaczy wody,

- luster,

- podajników na mydło,

- podajników na ręczniki papierowe (lub suszarki

do rąk),

- mieszaczy wody (centralna regulacja), itp.

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż np.:

 

 

5.000,00 PLN na projekt

- umywalek,

- bidetu,

- luster,

- podajników na mydło,

- podgrzewaczy wody, itp.

3

Wyposażenie

Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach np.:

 

3.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów

- odkurzaczy,

- pralki,

- froterek, itp.

Wyposażenie lub doposażenie kuchni, w przypadku, gdy wcześniej nie zapewniano dzieciom żywienia lub dożywiania, poprzez zakup i montaż np.:

 

 

 

 

 

25.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów

- szaf do przechowywania naczyń,

- blatów roboczych,

- zlewów,

- umywalek do mycia rąk,

- lodówek,

- zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem,

- kuchenek elektrycznych,

- naczyń, garnków,

- młynka do rozdrabniania resztek pożywienia,

- łyżek wazowych i sztućców, itp.

Meble i wyposażenie - zakup i montaż przykładowych zestawów np.:

 

 

 

 

10.000,00 PLN na każdy oddział

- stoły przedszkolne,

- krzesełka dziecięce,

- szafka ze schowkami,

- szafa zamykana,

- regał otwarty – na zabawki,

- biurko dla nauczyciela,

- krzesło wysokie,

- biblioteczka,

- wykładzina dywanowa, tablica , itd.

Zakup i montaż rolet okiennych

1.000,00 PLN na każdy oddział

Zakup wyposażenia wypoczynkowego, w tym np.:

 

5.000,000 PLN nna każdy oddział

- leżaków dla dzieci,

- puf,

- poduszek itp.

Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych np.:

 

2.500,00 PLN na każdy oddział

- szafki na ubrania,

- szafy,

- regały itp.

 Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek

6.000,00 PLN na każdy oddział (maksymalna wartość kategorii dot. wykazanej przykładowej listy wydatków kwalifikowalnych)

Pomoce dydaktyczne Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej

5.000,00 PLN na każdy oddział (maksymalna wartość kategorii dot. wykazanej przykładowej listy wydatków kwalifikowalnych)

 Artykuły plastyczne Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej

3.000,00 PLN na każdy oddział(maksymalna wartość kategorii dot. wykazanej przykładowej listy wydatków kwalifikowalnych)

Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi

900,00 PLN na każdy oddział (maksymalna wartość kategorii dot. wykazanej przykładowej listy wydatków kwalifikowalnych)

Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy

3.000,00 PLN na każdy oddział

1. Zakup sprzętu ICT:

 

 

 

 

 


25 000,00 PLN na każdy oddział

- komputera wraz z oprogramowaniem,

- monitora,

- drukarki,

- skanera,

- rzutnika multimedialnego,

- ekranu, itd.

2. Zakup sprzętu audiowizualnego, np.:

- telewizora,

- odtwarzacza DVD,

- radia z odtwarzaczem CD, itd.

3. Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem

4. Zakup kserokopiarki

5. Wykorzystanie technologii ICT w zarządzaniu placówką - wykorzystanie efektywnych narzędzi służących do: ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, rejestracji obecności oraz automatycznego naliczania opłat za godziny pobytu oraz posiłki, z których korzysta dziecko


 
Zapraszamy do zapoznania się z nasza stroną internetową.

 Pełną ofertę mebli można pobrać z cennik mebli dla przedszkoli i zerówki 

Pełną ofertę wyposażenia można pobrać z cennik pomoce dla klas młodszych 

Po skierowaniu zapytania do nas, odpowiemy, podpowiemy i przygotujemy ofertę
zapytania@bismw.com.pl

Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Ceny podane na stronie www.bismw.com.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Nie ponosimy odpowiedzialności za mogące występować (chociażby z powodu używania różnych monitorów) różnice kolorystyczne pomiędzy niniejszą prezentacją, a faktyczną kolorystyką wyrobów. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian zarówno w kolorystyce jak i konstrukcji prezentowanych towarów.

Informujemy, że publikowane dane techniczne przedstawione na naszej stronie są danymi katalogowymi, które otrzymaliśmy od producenta lub dystrybutora. Dołożymy wszelkich starań, aby odzwierciedlały one stan rzeczywisty, jednak mogą zawierać małe uchybienia i błędy, które nie mogą być podstawą do roszczeń.W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Niniejsze zdjęcia mebli z logo "BIS-MW" zamieszczone na stronie są własnością intelektualną firmy P.H.U. BIS-MW s.c. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów (zdjęć) w całości, częściowo lub ze zmianami oraz wykonywanie mebli wg wymienionych wzorów bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Nasza firma prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie podmiotom gospodarczym (posiadającym nr NIP i REGON), nie mają więc tu zastosowania przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dn. 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
Klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zapraszamy do zakupów w naszym biurze handlowy w Warszawie ul. Michałowicza 13.