Polityka prywatności bismw.com.pl
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu (22) 836-72-21 lub e-mil sprzedaz@bismw.com.pl.
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w bismw.com.pl.
 
I. Kto jest administratorem danych osobowych bismw.com.pl ?
Administratorem danych osobowych bismw.com.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BIS-MW s.c.
Monika Chomiakowska – Widulińska, Waldemar Widuliński
Ul. Batalionu AK "Zośka" 4 B m. 24 01-122 Warszawa
BIURO HANDLOWE:
Ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa
NIP: 5272529220, REGON: 140809552,
CEIDG:
Monika Chomiakowska – Widulińska 5271525562
Waldemar Widulński  9511473767
Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie bismw.com.pl, który znajduje się w księdze numer 126451
 
II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w bismw.com.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,   jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 
 
III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i  ewentualnego zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do dostarczenie towaru lub zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
5. numer identyfikacji podatkowej (NIP) (nie dotyczy osób prywatnych)
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do dostarczenia towaru lub ewentualnego zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do dostarczenia towaru lub zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia.
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3.  numer identyfikacji podatkowej (NIP) (nie dotyczy osób prywatnych)
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez bismw.com.pl. następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a. Poczta Polska
b. DHL
c. inny wskazany przez kupującego.
2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego EWAN Soft.
 
IV. Twoje dane osobowe pobierane przez bismw.com.pl
A.   bismw.com.pl
System informatyczny, z którego korzysta bismw.com.pl. automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z bismw.com.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www,bismw.com.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www,bismw.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
B. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www,bismw.com.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania bismw.com.pl.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w bismw.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.bismw.com.pl
Bismw.com.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w bismw.com.pl linki do innych stron internetowych. bismw.com.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
 
VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, bismw.com.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
 
VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa bismw.com.pl
Bismw.com.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania bismw.com.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie bismw.com.pl powiadomi na stronie http://bismw.com.pl/polityka-prywatnosci.html Powiadomienie zostanie opublikowane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://bismw.com.pl/polityka-prywatnosci.html
 
VIII. Kontakt
Bismw.com.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, oraz podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu (22) 836-72-21 lub e-mail sprzedaz@bismw.com.pl .
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu (22) 836-72-21 lub e-mail sprzedaz@bismw.com.pl.
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BIS-MW s.c.
Ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa

Wersja 1.0 (Warszawa dnia 07.03.2013 r.)