Poniżej umieszczone są cenniki do pobrania.
Zamówienie na wybrany asortyment proszę składać e-mailem na adres:
zapytania@bismw.com.pl   lub faxem (22) 435-89-89
 
Proszę podać pełny adres szkoły, NIP, telefon i nazwisko osoby do kontaktu.
Placówki oświatowe – płatność przelewem.
Placówki prywatne – forma płatności ustalana jest indywidualnie. 
Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.
Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. 
Zamówienie na produkty małogabarytowe – koszty dostawy od 26 zł. brutto (w zależności od ilości paczek i ich gabarytów).
Meble i produkty dużego gabarytu – koszt dostawy ustalany indywidualnie.
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
Termin realizacji zamówienia – większość asortymentu do 14 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
 
Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z regulaminem.
 

Komputery dla szkół ze stawką VAT 0 %

Na podstawie „Ustawy o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 r. (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0%. stosuje się dla dostaw sprzętu komputerowego:
1. dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze),
2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.
Dotyczy to zarówno sprzętu nowego jak i używanego.

Opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0 % podlegają tylko towary wymienione w załączniku nr 8 do powyższej ustawy. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0 % na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26. Ustawy:
- Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
- Drukarki
- Skanery
- Urządzenia komputerowe do pism Braille''a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
- Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Sprzęt powinien być zamówiony przez szkołę.
W przypadku zamówienia przez gminę lub powiat obowiązuje stawka 23%.
Komputery zamawia szkoła i podpisuje sprzedawcy oświadczenie, że komputery będą używane do procesu dydaktycznego. Jednostka prowadząca, czyli gmina lub powiat poświadcza ten dokument.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy dostarczyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
1. Zamówienie na sprzęt komputerowy zawierające:
- nazwę i adres placówki oświatowej nabywającego towary,
- numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy placówki oświatowej,
- nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała placówka oświatowa,
- informację, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.

2. Zaświadczenie organu prowadzącego placówkę oświatową:
Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.
Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej:
- Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola.
- Szkoły przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola.
- Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.

3. Jeśli sprzęt jest kupowany przez organizację w celu dalszego nieodpłatnego przekazania go placówkom oświatowym – wymagana jest zamówienie na sprzęt komputerowy jak w pkt. 1 oraz dodatkowo umowa o nieodpłatnym przekazaniu w/w sprzętu komputerowego.

Formularz zamówienia (POBIERZ).Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Ceny podane na stronie www.bismw.com.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Nie ponosimy odpowiedzialności za mogące występować (chociażby z powodu używania różnych monitorów) różnice kolorystyczne pomiędzy niniejszą prezentacją, a faktyczną kolorystyką wyrobów. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian zarówno w kolorystyce jak i konstrukcji prezentowanych towarów.

Informujemy, że publikowane dane techniczne przedstawione na naszej stronie są danymi katalogowymi, które otrzymaliśmy od producenta lub dystrybutora. Dołożymy wszelkich starań, aby odzwierciedlały one stan rzeczywisty, jednak mogą zawierać małe uchybienia i błędy, które nie mogą być podstawą do roszczeń.W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Niniejsze zdjęcia mebli z logo "BIS-MW" zamieszczone na stronie są własnością intelektualną firmy P.H.U. BIS-MW s.c. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów (zdjęć) w całości, częściowo lub ze zmianami oraz wykonywanie mebli wg wymienionych wzorów bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Nasza firma prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie podmiotom gospodarczym (posiadającym nr NIP i REGON), nie mają więc tu zastosowania przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dn. 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
Klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zapraszamy do zakupów w naszym biurze handlowy w Warszawie ul. Michałowicza 13.